POCZĄTKUJĄCY
ŚREDNIO
ZAAWANSOWANY

ZAAWANSOWANY
dorośli-dzieci-młodzież-przez-internet-szkola-jezykowa-wroclaw-wrocław-warszawa-krakow-kraków-poznan-poznań-lublin-language-school-lodz-łódź-kobieta-skype-szkola-jezykowa-online-lekcje-angielski-niemiecki-lekcje-języków-obcych-lektor-jezyki-języki-opole-częstochowa-czestochowa-firma-biznesowy-szczecin-gdansk-gdańsk-rzeszów-bydgoszcz-katowice-JelenieGóra-ZielonaGóra-Białystok-Zielona-Zoom-nauka-zdalna-debut
POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA 

Poziomy znajomości języka

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

- rozumie i stosuje podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego
- potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada
- potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy

A1

A2

- rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy
- potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe
- potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego

B1

 - rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
- potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem
- potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują
- potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany

B2

- rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności
- potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron
- potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań

C1

- rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio
- potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania
- skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych
- potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu

C2

- może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta

- potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia
- potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

Kontakt

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

+48 881 472 610
+48 792 661 973

 

GODZINY PRACY BIURA

od poniedziałku do niedzieli
od 8:00 do 20:00

e-mail: 
debut.szkola@gmail.com

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram

Uzupełnij formularz kontaktowy i dowiedz się więcej:

© 2023 by Personal Life Coach. Proudly created with Wix.com