top of page
POCZĄTKUJĄCY
ŚREDNIO
ZAAWANSOWANY

ZAAWANSOWANY
dorośli-dzieci-młodzież-przez-internet-szkola-jezykowa-wroclaw-wrocław-warszawa-krakow-kraków-poznan-poznań-lublin-language-school-lodz-łódź-kobieta-skype-szkola-jezykowa-online-lekcje-angielski-niemiecki-lekcje-języków-obcych-lektor-jezyki-języki-opole-częstochowa-czestochowa-firma-biznesowy-szczecin-gdansk-gdańsk-rzeszów-bydgoszcz-katowice-JelenieGóra-ZielonaGóra-Białystok-Zielona-Zoom-nauka-zdalna-debut-poziomy języka-schody
POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA 


ZAAWANSOWANY

ŚREDNIO
ZAAWANSOWANY

A1

A2

B1

B2

C1

C2

 WEDŁUG EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO (CEFR)

PODSTAWOWY

Poziomy znajomości języka

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

- rozumie i stosuje podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego
- potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada
- potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy

A1

A2

- rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy
- potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe
- potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego

B1

 - rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
- potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem
- potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują
- potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany

B2

- rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności
- potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron
- potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań

C1

- rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio
- potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania
- skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych
- potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu

C2

- może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta

- potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia
- potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Kotwica 1
bottom of page