top of page

Poziomy znajomości języka obcego – co oznaczają poszczególne litery?

Często zdarza się, że dana osoba nie jest w stanie określić, na jakim poziomie zna dany język obcy. Najczęściej jest to potrzebne do uzupełnienia CV. W tym celu pomocne okażą się powszechnie przyjęte oznaczenia. Aby odpowiednio ocenić swoje umiejętności, zapoznaj się z poniższymi informacjami.


Jak określić poziom znajomości języka obcego?


Do kategoryzowania poziomu znajomości języków stosuje się Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). To międzynarodowa klasyfikacja, która znana i stosowana jest w całej Europie. Istnieje 6 poziomów oceny umiejętności, które określane są literami alfabetu oraz cyframi.


Poziomy znajomości języka obcego według CEFR:

  1. początkujący (A1, A2) – to najniższy poziom znajomości języka, w ramach którego dana osoba zna podstawowe zwroty oraz słownictwo, a także potrafi nawiązywać proste, codzienne konwersacje;

  2. średniozaawansowany (B1, B2) – osoby o takim poziomie umiejętności są w stanie swobodnie rozmawiać z native speakerami, posiadają większy zasób słownictwa, a jednocześnie rozumieją trudniejsze wypowiedzi, w tym metaforyczne czy ironiczne;

  3. zaawansowany (C1, C2) – biegłe posługiwanie się językiem obcym, związane z możnością formułowania złożonych wypowiedzi oraz ich rozumieniem, a także znajomością skomplikowanych zwrotów, związków frazeologicznych i zaawansowanego słownictwa.

Szczegółowy opis poszczególnych poziomów znajdziesz na naszej stronie w zakładce „Poziomy”. Prowadzimy szkołę językową dla dorosłych online, więc jeżeli chcesz rozwinąć swoje umiejętności, zapraszamy Cię do kontaktu. Pomożemy Ci osiągnąć wyższy poziom znajomości języka obcego.


Co oznaczają poszczególne litery w klasyfikacji CEFR?


Jak już zostało wspomniane, poziom znajomości języka obecnego określa się za pomocą liter alfabetu oraz cyfr. Oznaczają one kolejno:

  • A1 – początkujący,

  • A2 – podstawowy,

  • B1 – niższy średniozaawansowany,

  • B2 – wyższy średniozaawansowany,

  • C1 – zaawansowany,

  • C2 – biegły.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page