top of page

Matura/egzamin z języka niemieckiego: zwroty do rozprawki

pisanie na kartce

Matura z języka niemieckiego zbliża się wielkimi krokami, dużo czasu na naukę już nie zostało, jeśli jednak czujesz, że pisanie rozprawki może sprawiać Ci kłopot, to ten post jest właśnie dla Ciebie. Poniżej przedstawię Ci wyrażenia i słówka, które możesz użyć, by uzupełnić Twoją pracę pisemną. Czy musisz znać je wszystkie? Oczywiście, że nie, wybierz sobie te, które będą pasowały do Twojego stylu wypowiedzi i się ich naucz. Te zwroty będą idealne również dla osób, które przygotowują się do egzaminu językowego. Powodzenia!Argumentowanie

Meiner Meinung nach | Moim zdaniem

Ich denke/glaube/finde, dass | Myślę/wierzę, że

Ich bin mir sicher, dass | Jestem pewien/na, że

Ich würde sagen, dass | Powiedziałbym/abym, że

Ich würde behaupten, dass | Stwierdziłbym/abym, że

Ich möchte betonen, dass | Chcę podkreślić, że

Zuerst einmal denke ich, dass | Po pierwsze myślę, że

Erstens...Zweitens | Po pierwsze...drugie

Außerdem | Poza tym

Ein weiterer wichtiger Punkt ist | Innym ważnym punktem jest

Schließlich | Wreszcie

Einerseits … Andererseits | Z jednej strony...

z drugiej strony

Im Gegensatz dazu | W przeciwieństwie do tego

Wegen | Z powodu/przez

Dank | Dzięki

Deshalb | Dlatego

Der Grund dafür ist | Powodem tego jest

Das Ergebnis davon ist | Skutkiem tego jest


Podawanie przykładów

Nehmen wir z.B. | Weźmy na przykład

Betrachten wir | Spójrzmy na

Zum Beispiel (z.B.) | Na przykład

Ich möchte hier ein Beispiel anführen | Chciałbym/ałabym

podać tu przykład


Uzupełnienia i wnioski

Aller Wahrscheinlichkeit nach/Wahrscheinlich | Prawdopodobnie

Es scheint … zu sein. | Wygląda na to, że

Es ist wichtig zu erwähnen, dass | Ważne jest, aby

zauważyć, że

Ich möchte betonen, dass | Chcę podkreślić, że

Ich möchte (nur noch) hinzufügen | Chcę dodać (tylko)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass | Podsumowując, można powiedzieć, że


Słówka łączące


deshalb | dlatego

infolge | w wyniku, w skutek

deswegen | z tego powodu

sodass | tak że

obwohl | chociaż

trotzdem | mimo to

im Gegensatz zu | w przeciwieństwie do

im Vergleich zu | w porównaniu do

sondern | lecz nicht nur... sondern auch | nie tylko...ale/lecz również

entweder... oder | albo... albo

weder...noch | ani... ani

ansonsten/andernfalls | inaczejMam nadzieję, że dzięki tym wyrażeniom i słówkom Twoja praca pisemna będzie pełniejsza i łatwiej będzie Ci przenieść Twoje myśli na kartkę.

Jeśli mylą Ci się niemieckie szyki, lub brakuje Ci spójników, to zapoznaj się z poniższym postem: www.debut-szkola.com/post/szyki-zdan-w-jezyku-niemieckim


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page