top of page

Jak zaprzeczać?

W tym poście nie przedstawię Ci w jaki sposób być bardziej asertywnym, jednak postaram się wytłumaczyć reguły gramatyczne związane z przeczeniami w językach: angielskim, niemieckim i francuskim.


markizy

PRZECZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM - NEGATION IN ENGLISH

By w języku angielskim stworzyć przeczenie, należy dodać partykułę not do czasownika. Przykład: - Do you eat sweets? | Jesz słodycze? - No, I do not (don't) eat sweets. | Nie, nie jem słodyczy.


We wszystkich czasach partykuła "not" łączy się z czasownikiem i zajmuje pozycję tuż za nim.


to be

I am not | 'm not was not | wasn't he

she is not | isn't was not | wasn't

it

we

you are not | aren't were not | weren't

they Przykład powyżej obrazuje budowę zdania przeczącego z czasownikiem to be, która obowiązuje również przy pozostałych czasownikach głównych (to have, to do), operatora do/did oraz czasowników modalnych (can, could, may, might, must, should, will).

PRZECZENIE W JĘZYKU NIEMIECKIM - VERNEINUNG IM DEUTSCHEN

W języku niemieckim występują dwa rodzaje przeczeń - zaprzeczenie czasownika i przymiotnika oraz zaprzeczenie rzeczownika.


Nicht jest przysłówkiem, który używany jest do zaprzeczenia czasownika i przymiotnika. Pozycje nicht w zdaniu:

1) Negacja całego zdania: - na końcu zdania:

Ich esse die Süßigkeiten nicht. | Nie jem słodyczy. - przed drugim czasownikiem: Ich kann die Süßigkeiten nicht essen. | Nie mogę jeść słodyczy. - przed rekcją czasownika: Ich freue mich nicht auf die Süßigkeiten, die ich immer zu meinem Geburtstag bekomme. | Nigdy nie cieszę się ze słodyczy, które dostaję na urodziny. - przed okolicznikiem (czasu/Wann?, miejsca/Wo?, sposobu/Wie?, przyczyny/Warum?): Es gibt kaum Geschäfte, wo sich die Süßigkeiten nicht neben der Kasse befinden. | Prawie nie ma sklepów, gdzie słodycze nie znajdowały się przy kasie. - przed przymiotnikiem + sein-być/ werden-stać się/ bleiben-zostać/ nennen-nazywać/ heißen-nazywać się: Wegen des Süßigkeitenverzehr sind die Kinder nicht gesund. | Przez konsumpcje słodyczy dzieci nie są zdrowe.

2) Negacja części zdania:

- przed częścią negowaną:

Auch wenn man möchte, kann man nicht nur Süßigkeiten essen. | Nawet gdyby się chciało, nie można jeść tylko słodyczy.

Kein jest zaimkiem zaprzeczającym rzeczownik, przed którym stoi. Przykład:

- Isst du Süßigkeiten? | Jesz słodycze?

- Nein, ich esse keine Süßigkeiten. | Nie, nie jem słodyczy.


PRZECZENIE W JĘZYKU FRANCUSKIM - LA NÉGATION EN FRANÇAIS

W języku francuskim przeczenie jest dwuczłonowe i składa się z przynajmniej dwóch elementów, zazwyczaj z ne...pas.

- w przypadku czasów prostych- czasu teraźniejszego présent, czasu przyszłego futur simple, czasu przeszłego niedokonanego imparfait, partykuła ne znajduje się przed odmienionym czasownikiem a pas po nim: - Je ne mange pas de bonbons. | Nie jem słodyczy. - w przypadku czasów złożonych- czas przeszły passé composé, czas przyszły futur proche, konstrukcja znajduje się przy czasowniku posiłkowym: - Tu as mangé les bonbons? | Zjadłeś/łaś słodycze? - Non, je n'ai* pas mangé les bonbons. | Nie, nie zjadłem/łam słodyczy. *Ne zamienia się w n', gdy znajduje się przed samogłoską Posługując się językiem francuskim warto poznać inne partykuły niż ne...pas. Oto niektóre z nich: - ne...plus | już nie

- ne...jamais | nigdy

- ne...personne | nikt

- ne...rien | nicOstatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page