Dlaczego nawet Szwajcarzy często nie wiedzą kto jest ich prezydentem?Jak funkcjonuje Szwajcaria?


Szwajcaria, małe prawie dziewięciomilionowe państwo, znane przede wszystkim ze

scyzoryków szwajcarskich, zegarków, dobrych serów, czekolady oraz swoich banków, sama

szczyci się swoim ustrojem politycznym – połowicznie bezpośrednią demokracją oraz

systemem federacyjnym. Dodatkowo jednym z pierwszych skojarzeń odnośnie polityki

szwajcarskiej jest zazwyczaj jej neutralność.


Czy Szwajcaria posiada głowę państwa?


Nie. Inaczej niż w Niemczech czy Austrii, w Szwajcarii oficjalnie nie istnieje głowa państwa

lub szef rządu, który kierowałby państwem. W Szwajcarii decyzje są podejmowane przez

Szwajcarską Radę Związkową (Bundesrat). Podobne rozwiązania Szwajcaria stosuje również

w innych obszarach jak przykładowo kwestii języków urzędowych (cztery: niemiecki,

francuski, włoski, retoromański) lub stolicy. Aby nie urazić żadnego z 26 kantonów i nie

skupiać władzy w jednym miejscu Szwajcaria nie posiada oficjalnej stolicy. Nieoficjalną

stolicą jest Berno, ponieważ to tam znajduje się siedziba rządu, mimo że największym

miastem jest Zurych i tam również znajdują się niektóre budynki rządowe.