top of page

Dlaczego nawet Szwajcarzy często nie wiedzą kto jest ich prezydentem?Jak funkcjonuje Szwajcaria?


Szwajcaria, małe prawie dziewięciomilionowe państwo, znane przede wszystkim ze

scyzoryków szwajcarskich, zegarków, dobrych serów, czekolady oraz swoich banków, sama

szczyci się swoim ustrojem politycznym – połowicznie bezpośrednią demokracją oraz

systemem federacyjnym. Dodatkowo jednym z pierwszych skojarzeń odnośnie polityki

szwajcarskiej jest zazwyczaj jej neutralność.


Czy Szwajcaria posiada głowę państwa?


Nie. Inaczej niż w Niemczech czy Austrii, w Szwajcarii oficjalnie nie istnieje głowa państwa

lub szef rządu, który kierowałby państwem. W Szwajcarii decyzje są podejmowane przez

Szwajcarską Radę Związkową (Bundesrat). Podobne rozwiązania Szwajcaria stosuje również

w innych obszarach jak przykładowo kwestii języków urzędowych (cztery: niemiecki,

francuski, włoski, retoromański) lub stolicy. Aby nie urazić żadnego z 26 kantonów i nie

skupiać władzy w jednym miejscu Szwajcaria nie posiada oficjalnej stolicy. Nieoficjalną

stolicą jest Berno, ponieważ to tam znajduje się siedziba rządu, mimo że największym

miastem jest Zurych i tam również znajdują się niektóre budynki rządowe.


Czy Szwajcaria posiada prezydenta?


Tak. Prezydenta Szwajcarii wybiera co roku Zgromadzenie Federalne (Vereinigte

Bundesversammlung), czyli szwajcarski parlament. Pomimo tytułu prezydenta sprawuje on

te same funkcje co jego koledzy i koleżanki z siedmioosobowej Szwajcarskiej Rady

Związkowej, pełniących role ministrów kierujących resortami Spraw

Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Obrony, Gospodarki Krajowej,

Finansów oraz Komunikacji. Prezydent nie ma dodatkowych przywilejów, można więc

powiedzieć, że jest primus inter pares.


Po co Szwajcarii prezydent?


W Szwajcarii prezydent nie posiada dodatkowych uprawnień, dalej prowadzi swój resort i

kieruje posiedzeniami Szwajcarskiej Rady Związkowej oraz ogłasza jej

postanowienia. W kontaktach międzynarodowych pełni funkcję reprezentacyjną przy

spotkaniach z przedstawicielami innych państw oraz w nagłych sytuacjach kryzysowych, gdy

Szwajcarska Rada Związkowa nie jest w stanie się zebrać podejmuje tymczasowe

decyzje.


Czy Szwajcarzy nie wiedzą kto jest ich prezydentem?


Stwierdzenie, że Szwajcarzy nie wiedzą kto jest ich prezydentem jest lekko przesadzone i

chociaż z pewnością znajdą się takie osoby, to zainteresowanie polityką w Szwajcarii jest

spore, z pewnością większe niż w Polsce. Chodzi tutaj przede wszystkim o aktywny udział w

polityce, który wymaga podstawowej wiedzy. Aktywność spowodowana jest zwłaszcza

istnieniem większej ilości możliwości udziału w współdecydowaniu przy istotnych kwestiach

dla obywateli poprzez referenda oraz wymagane uczestnictwo w życiu politycznym w

kantonach i gminach.


Słowniczek

der Bundesrat - Rada Związkowa

die Vereinigte Bundesversammlung - Zgromadzenie Federalne

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Komentarze


bottom of page