top of page

Dlaczego język francuski jest językiem dyplomacji?

Dyplomacja to działalność przedstawicieli danego państwa, którzy reprezentują jego interesy poza jego granicami. Podstawowe zadania dyplomacji polegają na komunikacji, tworzeniu i zawieraniu porozumień oraz umów, a także negocjowaniu. Takie działania nie byłyby możliwe bez opanowania przez wszystkich ludzi reprezentujących interesy swoich krajów na arenie międzynarodowej jednego wspólnego języka, który umożliwia sprawną komunikację między obywatelami różnych państw. W średniowieczu i początkach czasów nowożytnych podstawowym językiem dyplomacji była łacina, później jego miejsce zajął język francuski.

Kiedy i dlaczego język francuski stał się językiem dyplomacji?

Język francuski na dobre rozgościł się w dyplomacji w XVII wieku. Podczas negocjowania warunków Pokoju Westfalskiego okazało się, że łacina nie przystaje do zmieniających się realiów współczesnego świata i polityki. Brakowało w niej wielu słów, a konstrukcje składniowe były nieprzejrzyste, przez co stała się niewystarczająca do prowadzenia zrozumiałej i klarownej debaty na arenie międzynarodowej. Koła dyplomatyczne zaczęły szukać innego, nowożytnego języka, który mógłby stać się godnym następcą łaciny.

Naturalnym wyborem okazał się język francuski, który już od XVI wieku był obowiązującym językiem wśród europejskich klas wyższych. Kolejnym argumentem przemawiającym za wyborem tego języka był fakt, iż zasady dyplomacji zostały opracowane i spisane przez Francuzów w ich ojczystym języku. Wiek XVII i panowanie francuskiego króla słońce Ludwika XIV tylko umocniły znaczenie języka francuskiego na arenie międzynarodowej i ugruntowały jego dyplomatyczną funkcję.

Język francuski zapewniał swoim dyplomatycznym użytkownikom ogromny zasób słownictwa idealnie przystającego do realiów ówczesnego świata. Był to język żywy, więc zmieniał się i ewoluował wraz z postępem cywilizacyjnym. Obfitował w przysłówki, rodzajniki i spójniki, co było (i nadal jest) niezwykle istotne w precyzyjnym formułowaniu treści umów i porozumień. Na jego korzyść przemawiały też przejrzyste zasady składni, dzięki którym budowane w tym języku wypowiedzi były zawsze klarowne i precyzyjne. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie jest on uważany za język intelektualistów, gdyż pochodzi bezpośrednio od łaciny.

Czy obecnie język francuski jest nadal używany w dyplomacji?

Jeżeli marzy Ci się kariera dyplomaty albo chcesz móc czytać oryginalne teksty międzynarodowych porozumień czy umów, koniecznie zapisz się na naukę języka francuskiego online! Mimo ogólnoświatowej popularności języka angielskiego język francuski jest nadal używany w kręgach dyplomatycznych. Zawdzięcza to swojej precyzji, czytelności i wyrafinowaniu. Współcześni dyplomaci muszą biegle posługiwać się tym językiem, a jego znajomość jest sprawdzana na egzaminach uprawniających do wykonywania tego zawodu.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page